Fi Fi & Cyrus | Okinawa | LAZOR GARDEN ALIVILA CRISTEA CHURCH | Wedding

近年很多新人都會問到有關在日本拍攝婚禮的PACKAGE,其中Lazor Garden Alivila Cristea Church,都算是最多人問到,今次我們來到Okinawa 為一對超NICE的新人拍攝,有興趣的新人快些聯絡我們查詢VIDEO 

O t h e r   P a g e   A b o u t   U s
T h e O n e M o v i e   P a g e   L I K E